Skocz do zawartości

Regulamin

Regulamin obowiązujący na forum Pickup Klub - ver. 1.0

 

A.     Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.      Forum – portal internetowy znajdujący się pod adresem http://www.pickupklub.pl obejmujący wszystkie strony (fora i podfora), służąca wymianie informacji i poglądów przez Użytkowników.

 2.      Administrator – osoba zarządzająca Forum, dbająca o nad jego właściwe funkcjonowanie. Administrator jest również Moderatorem każdego działu Forum.

3.      Moderator – osoba odpowiadająca za realizowanie postanowień regulaminu na całym Forum lub w poszczególnych jego działach czy podforach.

4.      Użytkownik – osoba zarejestrowana na Forum, która potwierdziła swoją rejestrację linkiem aktywizacyjnym.

5.      Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez Użytkownika.

6.      Avatar (Emblemat) - niewielki obrazek określający użytkownika forum, wyświetlany pod nazwą Użytkownika.

7.      IP, adres IP – liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.

8.      Cookies (Ciasteczka)– niewielkie pliki tworzone przez serwer WWW użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

9.      Profil – czyli dane i własne ustawienia forum Użytkownika,

 10.    Podpis (sygnatura) – pole wyświetlane pod każdą wiadomością Użytkownika, jego treść jest definiowany w profilu Użytkownika.

11.    Post – każda pojedyncza wypowiedz w wybranym temacie.

12.   Temat (Wątek) – pojedyncza rozmowa zamieszczona na Forum, dotycząca danego zagadnienia.

13.   Subforum (podforum, poddział) – część Forum wyodrębniona ze względu na swoją tematykę ale będąca integralną częścią Forum.

14.   PW (Prywatna Wiadomość) – wiadomość wysyłana przez Użytkownika do dowolnego innego Użytkownika, w tym do Administratora i Moderatora.

15.   Ban – czyli zablokowanie dostępu do Forum danemu Użytkownikowi.

16.   Shoutbox – element Forum umożliwiający wymianę krótkich wiadomości tekstowych między Użytkownikami Forum.

17.   Chat – konwersacja i/lub dyskusja prowadzona pomiędzy Użytkownikami w miejscu Forum do tego wyznaczonym oraz za pomocą odpowiedznich narzędzi internetowych.

18.   Ogłoszenie – element Forum umożliwiający Użytownikom prezentację przedmiotu lub usługi, którą chcą sprzedać, oddać lub wymienić się na coś.

 

B. Postanowienia ogólne

19.   Dostęp do Forum ma każdy użytkownik sieci Internet, poza działami, do których ma dostęp wyłącznie Użytkownik. Na Forum mogą istnieć działy lub podfora, do których dostęp może dostać Użytkownik spełniający określone wymagania dodatkowe (np. ilość postów lub staż na Forum).

20.    Ze względu na poruszane zagadnienia, niektóre działy i podfora mogą być widoczne wyłącznie dla Użytkowników a nie być widoczne dla osób niezarejestrowanych na Forum.

21.    Publikować posty na forum może tylko zarejestrowany Użytkownik.

22.    Zarówno dostęp do Forum, jak i korzystanie z forum jest płatne chyba administracja ustanowi inaczej.

23.    Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii, wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum oraz sprzedaży i wymianie przedmiotów i usług należących do lub świadczonych przez Użytkownika.

24.    Forum nie udziela pomocy z jakiejkolwiek dziedziny. Jest jedynie platformą wymiany informacji, na której Użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć.

25.    Wszystkie prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników i przez Użytkowników udzielane, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.

26.   Wszystkie opublikowane na Forum rady czy opinie powinny być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z daną dziedziną. Nie mogą być traktowane na równi z poradami udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje. Powyższe dotyczy również korespondencji PW.

27.   Właściciele Forum, Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych Użytkowników treści. Treści prezentowane na łamach Forum pochodzą od Użytkowników, są wyłącznie wyrazem ich punktu widzenia i nie podlegają żadnej merytorycznej weryfikacji i mogą znacząco odbiegać od stanowiska właścicieli Forum, jej Administratorów czy Moderatorów. W związku z powyższym faktem ani Właściciele Forum, ani Administratorzy czy Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte przez kogokolwiek na podstawie informacji uzyskanych na Forum.

 28.    Użytkownik wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie zamieszczanych przez siebie treści przez Właścicieli i Administratorów Forum. Zgoda ta dotyczy również rozpowszechniania i publikowania tych treści przez Właścicieli i Administratorów Forum w dowolnej formie, miejscu i czasie.

29.   Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań przeciwko Forum oraz jego właścicielom, Administratorom i Moderatorom, w związku z treściami umieszczonymi na Forum.

30.    Wszystkie informacje, które w Profilu wpisuje Użytkownik będą przechowywane w bazie danych Forum. Forum nie wykorzystuje żadnych danych osobowych podawanych podczas rejestracji w żadnym celu. Nie poddaje przetwarzaniu, nie użycza innym instytucjom. Jedynie adres email zostanie użyty do komunikacji z Użytkownikiem(mi. do potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji, hasła i aktywowania konta, przesyłania ważnych informacji związanych z Forum), ale nie jest on udostępniany osobom trzecim. Wyjątek stanowią zapisy punktu 32 niniejszego regulaminu.

31.   Właściciele Forum, Administratorzy i Moderatorzy dokładają wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Użytkownikowi, stosując odpowiednie zabezpieczenia bazy danych przechowującej min. hasła, ale nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

32.   W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną powiadomione organy ścigania. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów postów oraz Gości.

 

C. Rejestracja na Forum

33.   Osoba rejestrująca się na Forum zobowiązana jest do podania aktualnego adresu email, na który zostanie wysłany link aktywujący konto Użytkownika.

34.   Aby dokończyć aktywację konta Użytkownika na Forum, należy kliknąć na przesłany link.

35.   Rejestrując się na Forum, Użytkownik a w pełni i bezwarunkowo akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

36.   Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć dane dostępowe do Forum w sposób uniemożliwiający pozyskaniu ich przez osoby do tego niepowołane.

37.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła dostępu oraz jego przechowywanie. Hasła nie mogą być ujawniane lub przekazywane komukolwiek, bez względu na okoliczności. Użytkownik nie powinien przechowywać haseł w widocznych miejscach, nie powinien umieszczać haseł w żadnych automatycznych procesach logowania (skryptach, makrach lub pod klawiszami funkcyjnymi). Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania na forum prowadzone z użyciem jego identyfikatora i hasła.

38.   Użytkownik powinien wybierać hasła dobrej jakości, czyli:

i)        długości co najmniej 8 znaków;

ii)      w których występuje przynajmniej jedna duża litera, jedna mała litera, jedna cyfra lub znak specjalny;

iii)    które są łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia;

iv)    nie są oparte na prostych skojarzeniach, łatwych do odgadnięcia lub wywnioskowania z informacji dotyczących właściciela konta (np. imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia itp.)

v)      w których nie występują kolejne znaki, które nie są topologiczne (tzn. wynikające z układu klawiszy na klawiaturze, typu „qwer6óÔéČÔÇô, zaq1xsw2CDE#óÔéČÔÇôitp.)

39.   Hasła nie mogą być takie same jak identyfikator użytkownika oraz nie mogą być zapisywane w systemach w postaci jawnej.

40.   Hasła powinny być utrzymywane w tajemnicy również po upływie ich ważności.

41.   Należy unikać ponownego lub cyklicznego używania starych haseł.

42.   Użytkownik jest zobowiązany zmieniać hasło, w którego posiadaniu się znajduje:

i)        Okresowo, zgodnie z wymaganiami dla danego systemu informatycznego (przed upływem terminu ważności hasła);

ii)      W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia hasła.

43.   W przypadku braku dostępu do konta chronionego hasłem, w którego posiadaniu się znajduje, w sytuacji zapomnienia/zgubienia hasła, zablokowania konta spowodowanego nieprawidłowym wprowadzeniem hasła lub braku uprawnień/interfejsu umożliwiających samodzielną zmianę hasła Użytkownik zobowiązany jest wystąpić o zmianę hasła do Administratora Danych.

44.   Jeżeli osoba rejestrująca się na Forum wpisze niepoprawny lub nieistniejący adres e-mail, jej konto nie zostanie utworzone a dane wpisane podczas próby rejestracji usunięte przez Administratora.

45.   Każda osoba rejestrująca się na forum zostaje poddana weryfikacji antyspamowej na podstawie list zamieszonych w portalach, między innymi na stronie http://www.spambusted.com i jeśli jej login, adres e-mail lub numer IP znajduje się na którejkolwiek z tych list, osoba taka musi się liczyć z faktem usunięcia i trwałego zablokowania tej osobie dostępu do forum (ban) bez jakiegokolwiek ostrzeżenia czy uprzedzenia.

46.   Na aktywowanie konta Użytkownik ma 7 dni, po tym czasie konto zostanie skasowane a dane wpisane podczas próby rejestracji usunięte przez Administratora.

47.   Konto, na które Użytkownik nie zalogował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy może zostać skasowane przez Administratora.

48.   Użytkownikowi wolno posiadać na Forum tylko jedno konto. Założenie kolejnego (kolejnych) będzie skutkować usunięciem dodatkowych kont i zablokowaniem Użytkownika (ban). Wyjątek stanowią techniczne konta Właścicieli i Administratorów Forum, służące wyłącznie zarządzaniu Forum i jego technicznej obsłudze.

49.   W przypadku, gdy Użytkownik zrezygnuje z korzystania z Forum lub jego konto zostanie zablokowane ze względów regulaminowych, konto Użytkownika nie zostanie automatycznie usunięte z Forum. Nie zostaną więc również usunięte żadne posty, tematy założone przez tego Użytkownika ani PW, zarówno te wysłane jak i otrzymane.

50.   Usunięcie konta Użytkownika, który zrezygnuje z korzystania z Forum lub zostanie zablokowany, może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę tego Użytkownika. Prośbę taką należy skierować do Administracji forum. Ze względu na utrzymanie spójności forum, usunięty zostanie wyłącznie Użytkownik ale jego posty, tematy i wiadomości PW pozostaną zachowane.

 

D.     Zasady korzystania z Forum

51.   W profilu każdy Użytkownik może podać dane dotyczące jego osoby oraz dokonać własnych ustawień Forum m.in. format daty, język, avatar, sygnaturkę.

52.   Wszelka komunikacja między Administratorem i/lub Moderatorami taka jak informacja grupowa, powiadomienia o wpisach (o ile Użytkownik zaznaczy to w swoim Profilu), zmiana hasła czy link aktywacyjny, jest kierowana na adres e-mail podany w profilu przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od Administratora podczas rejestracji odznaczając taką możliwość.

53.   W podpisie Użytkownik może użyć maksymalnie 2 kolorów tekstu w rozmiarze domyślnym dla Forum. Cały podpis nie powinien przekraczać ok. 150px wysokości. Podpis nie może być wizualnie męczący dla innych Użytkowników Forum.

54.   Użytkownik ma prawo pisać na forum, w tym zakładać nowe tematy. Posiada również dostęp do działów i subforów niepublicznych.

55.   Jeżeli Dział lub podforum posiada dodatkowe zasady obowiązujące w nim, to Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z nimi (najczęściej mogą być omówione w przyklejonych tematach lub ogłoszeniach) i zastosować się do nich.

56.   Przed założeniem tematu Użytkownik powinien skorzystać z pomocy wyszukiwarki zamieszczonej na forum aby się upewnić, czy już podobny temat nie powstał.

57.   Nowy temat należy założyć w odpowiednim dziale/podforum a jego tytuł powinien jednoznacznie wskazać na problem w nim przedstawiony. Wszelkie ozdobniki w tytułach tematów są zabronione.

58.   Zakładanie takich samych tematów w różnych działach czy podforach będzie traktowane jako spam i będzie skutkowało ostrzeżeniem, a w przypadku uporczywego działania, nawet zablokowaniem Użytkownika (ban).

59.   Użytkownik powinien w pierwszym poście nowego wątku opisać swój problem najdokładniej jak potrafi, aby umożliwić innym Użytkownikom udzielenie merytorycznej odpowiedzi.

60.   Użytkownik może poprawić treść swojego posta (np. w przypadku zauważenia literówek lub gdy chce coś jeszcze dopisać). W tym celu powinien go edytować.

61.   Pisanie nie na temat czy zbaczanie z tematu (tzw. OTóÔéČÔäóowanie) jest niewskazane, ale nie zabronione. Wyjątkiem są wątki w dziale „Bazarek Różności”.

62.   Wszelkie wypowiedzi Użytkownika w danym temacie powinny coś do niego wnosić.

63.   Użytkownikowi wolno zamieszczać wyłącznie takie treści, których sam jest właścicielem lub do których posiada prawa nieograniczonej publikacji i przekazywania ich Właścicielom i Administratorom Forum.

64.   Na Forum obowiązuje język polski z jego zasadami gramatycznymi i interpunkcyjnymi.

65.   Na Forum każdy Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zasad ogólnie przyjętej netykiety.

66.   Użytkownik zobowiązany jest do unikania kłótni oraz zbędnych polemik.

67.   Aby zamieścić w poście grafikę, należy ją podlinkować z serwisów do przechowywania grafiki (np. picasa.com czy fotosik.pl).

68.   Użytkownik może pisać posty w dowolnym kolorze oprócz koloru czerwonego (i jego odcieni) oraz zielonego (i jego odcieni) – te dwa kolory są zarezerwowane dla Administratorów i Moderatorów, jednak powinien dołożyć starań aby jego posty nie były męczące dla oczu innych Użytkowników.

69.   Uprawnienia do usuwania postów i tematów na Forum mają wyłącznie Administratorzy i Moderatorzy.

70.   Na Forum obowiązuje bezwzględna zasada wzajemnego poszanowania i dobrego wychowania.

71.   Moderator ma prawo porządkować tematy (zamykać, przenosić, dzielić, usuwać) oraz modyfikować posty niezgodne z regulaminem.

72.   Moderatorem może zostać wyłącznie osoba wyznaczona przez Właścicieli lub Administratora Forum.

73.   Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia Moderatora.

 

E.      System Prywatnych Wiadomości (PW)

74.   System PW stanowi część Forum i podlega regulaminowi w takim samym stopniu jak całe Forum.

75.   W celu osobistej wymiany zdań oraz w każdej pozostałej sytuacji nie wymagającej uczestniczenia w niej całego forum, Użytkownik powinien skorzystać z PW. Szczególnie wtedy, gdy dotyczyć to będzie przesyłania danych osobowych w przypadku sprzedaży czy zamiany.

76.   Korespondencja prywatna, jak sama nazwa jej wskazuje, jest sprawą prywatną i publikowanie jej na Forum bez jednoznacznej zgody obu stron, których dotyczy ta korespondencja, jest pogwałceniem prawa obowiązującego w Polsce a zatem jest niedopuszczalna na Forum. Dotyczy to również cytowania korespondencji otrzymanej w inny sposób (e-mail czy komunikatory internetowe).

 

F. Shoutbox

77.   Shoutbox służy do przekazywania krótkich wiadomości lub rozmów na dowolny temat, nawet nie związany z tematyką Forum. Nie należy tutaj prosić o pomoc ani nawiązywać handlowych rozmów – do tego służą odpowiednie działy Forum oraz stosowane na Forum aplikacje.

78.   Shoutbox jest widoczny tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

79.   Na ShoutBox mają zastosowanie wszystkie zasady forum głównego.

 

G. Chat

80.   Chat służy do rozmów i/lub dyskusji w bardziej ograniczonym gronie niż Shoutbox

81.   Chat jest widoczny tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

82.   Na Chat mają zastosowanie wszystkie zasady forum głównego.

 

H. Ogłoszenia

83.   Ogłoszenia służą działalności handlowej Użytkowników, prowadzonej za pośrednictwem Forum.

84.   Ogłoszenia są aplikacją dodatkową.

85.   Korzystanie z Ogłoszeń, zarówno od strony sprzedaży jak i zakup, jest bezpłatne. Wyjątek stanowią ogłoszenia wyróżnione, tzw. Ogłoszenia Premium.

86.   Każde ogłoszenie sprzedażowe zamieszczone na Forum musi posiadać:

i)        dokładny opis stanu faktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wad przedmiotu lub usługi

ii)      fotografię rzeczywistą sprzedawanego przedmiotu

iii)    cenę przedmiotu lub usługi

iv)    koszty dostawy przedmiotu lub usługi

v)      w przypadku podmiotów gospodarczych oznaczenie, że wystawiają rachunek lub fakturę Vat

87.   W przypadku ogłoszeń „Szukam” lub „Kupię” ogłoszenie musi zawierać:

i)        dokładny opis szukanego przedmiotu lub usługi

ii)      cenę, którą poszukujący jest w stanie zapłacić za przedmiot lub usługę

88.   Każde ogłoszenie o wymianie przedmiotu lub usługi musi zawierać:

i)        dokładny opis stanu faktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wad przedmiotu lub usługi

ii)      fotografię rzeczywistą oferowanego przedmiotu

iii)    listę przedmiotów lub usług, których w zamian wystawiający oczekuje

iv)    określenie formy dostarczenia przedmiotów

89.   Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane za pośrednictwem Forum oraz nie jest stroną w tych transakcjach.

90.   W jednym ogłoszeniu wolno przedstawić tylko jeden przedmiot lub usługę.

91.   Nie jest dozwolone linkowanie do zewnętrznych serwisów lub oferowanie kilku przedmiotów.

92.   Ogłoszenia łamiące postanowienia Regulaminu będą usuwane bez ostrzeżenia.

 

I. Na Forum zabrania się:

93.   Udostępniania za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem;

94.   Udostępniania danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim;

95.   Rejestrowania loginów bardzo zbliżonych do już istniejących;

96.   Rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym;

97.   Rozpowszechniania treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;

98.   Rozpowszechniania treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne;

99.   Rozpowszechniania treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, będących przejawem braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich;

100.                      Publikowania wpisów nie zawierających merytorycznej treści;

101.                      Udzielania szkodliwych porad;

102.                      Publikowania postów pod własnym postem – do tego celu służy edycja postów (wyjątek stanowi tzw. podbijanie wątków sprzedażowych, w granicach rozsądku rzecz jasna);

103.                      Umieszczania na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób;

104.                      Wyśmiewania i poniżania werbalnego jakiekolwiek innego Użytkownika bez względu na zaistniały powód.

105.                      Podszywania się Użytkownika pod innego Użytkownika, Administratora lub Moderatora;

106.                      Działanie na szkodę Forum w jakiejkolwiek postaci i formie

 

J.       Sankcje

107.                      Użytkownicy, którzy utworzyli posty i/lub tematy naruszające niniejszy regulamin mogą być wzywani przez Moderatorów i/lub Administratorów do ich zmiany. Moderator lub Administrator ma prawo również modyfikować lub usunąć powyższe posty czy tematy. Może również zablokować temat naruszający regulamin.

108.                      Użytkownik łamiący postanowienia niniejszego regulaminu może dostać ostrzeżenie zarówno na PW jak i publicznie na Forum.

109.                      Otrzymanie przez Użytkownika trzech ostrzeżeń w okresie jednego roku może skutkować zablokowaniem mu dostępu do Forum (ban).

110.                      Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez Użytkownika zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatorów Forum.

111.  Użytkownikowi, który motorycznie łamie niniejszy regulamin oraz ignoruje ostrzeżenia otrzymywane przez Moderatorów, może zostać zablokowana możliwość pisania lub wchodzenia na Forum (ban).

112.  Ban może być przyznany na Użytkownika lub jego IP, na pewien okres(określony lub nie) lub dożywotnio.

113.  W skrajnym przypadku trwałe zablokowanie Użytkownika (usunięcie go z Forum)nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

114.  Wszelkie próby zakładania nowego konta przez osobę zbanowaną, będą kończyły się usunięciem nowo powstałego konta.

115.  Decyzję o zablokowaniu Użytkownika oraz o tym, w jaki sposób zostanie to zrealizowane (czas i rodzaj) może podjąć wyłącznie Administrator samodzielnie lub po konsultacji z Moderatorem.

116.  Użytkownik łamiący postanowienia niniejszego regulaminu nie ma prawa rościć sobie żadnych praw z tytułu otrzymanych ostrzeżeń oraz z tytułu zablokowania dostępu do forum lub usunięcia konta.

117.  Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

K.      Sprzedaż i zamiana na Forum w dziale Giełda

118.  Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania z możliwości sprzedaży, kupna lub wymiany na Forum bez względu na staż na Forum czy ilość postów.

119.  Aby coś sprzedać, zamienić lub kupić, Użytkownik musi założyć temat w odpowiednim do tego podforum służącym do sprzedaży, kupna lub wymiany. Oferty zamieszczane w innych miejscach będą usuwane bez ostrzeżenia.

120.  Oferta sprzedaży, kupna lub zamiany musi bezwarunkowo posiadać:

i)        Temat zawierający nazwę lub określenie oferowanego przedmiotu, grupy przedmiotów lub usługi;

ii)      Nazwę i opis przedmiotu, przedmiotów lub usługi, w tym dokładny opis stanu faktycznego przedmiotu (czy używany, czy nowy, opis wszystkich uszkodzeń) oraz jego parametry techniczne (jeśli posiada);

iii)    Realną fotografię przedmiotu a w przypadku wystawienia większej liczby produktów istnieje możliwość podlinkowania do albumu umieszczonego w innym serwisie (picasa.com, fotosik.pl czy facebook.com);

iv)    Cenę przedmiotu lub usługi (każdego przedmiotu, jeśli jest kilka);

v)      Rodzaj i koszty przesyłki, jeśli są znane;

vi)    Dodatkowe warunki transakcji (o ile zostaną określone przez Użytkownika wystawiającego dany przedmiot lub usługę).

121.      Jeżeli Użytkownik wystawiający przedmiot uzna to za pomocne, może zamieścić link do stron producenta przedmiotu lub sklepu internetowego, posiadającego ten przedmiot w swojej ofercie.

122.      Jeżeli przedmiotem sprzedaży lub zamiany są nośniki danych takich jak programy komputerowe, gry, filmy, ebooki, muzyka lub inne pliki, Użytkownik musi być właścicielem ich legalnej kopii oraz musi być pewien, że sprzedaż ta lub wymiana nie narusza licencji lub innych praw dotyczących tego przedmiotu.

123.      Użytkownikowi wolno sprzedawać lub zamieniać wyłącznie te przedmioty, które posiada fizycznie oraz te usługi, które świadczy osobiście.

124.      Wszelkie fikcyjne transakcje, mające na celu np. podbicie reputacji Użytkownika, są absolutnie zabronione.

125.      Użytkownik oferujący przedmiot lub usługę do sprzedaży lub zamiany odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z błędów w opisie przedmiotu lub z pominięcia istotnych informacji na temat wystawianego przedmiotu.

126.      Oferta zamieszczona jako propozycja wymiany może (ale nie musi) w tytule zawierać dodatkowo określenie przedmiotu oczekiwanego lub oczekiwanej usługi.

127.      Oferta sprzedaży w formie aukcji musi zawierać zamiast ceny końcowej (oczekiwanej), cenę minimalną.

128.      W przypadku ofert aukcyjnych, nie jest możliwe wystawienie kilku przedmiotów lub usług w jednym wątku lub w jednym odłoszeniu. Wyjątek stanowią aukcje charytatywne – w takim przypadku sposób przedstawiania przedmiotów lub usług oraz sposób prowadzenia licytacji musi zostać uzgodniony z Moderatorem działu Aukcje.

129.      Finalizacja oferty aukcyjnej następuje każdorazowo w sposób określony w wątku lub ogłoszeniu przez Użytkownika wystawiającego dany przedmiot lub usługę.

130.      Transakcja sprzedaży staje się prawnie wiążąca w momencie podania numeru konta lub innego sposobu płatności przez Użytkownika sprzedającego przedmiot lub usługę.

131.      Użytkownik sprzedający lub wymieniający przedmioty lub usługi ma prawo wyboru najlepszej dla niego oferty.

132.      Użytkownik wystawiający przedmiot lub usługę może wycofać swoją ofertę do momentu finalizacji transakcji przez strony zainteresowane.

133.      Autor tematu/ogłoszenia sprzedażowego lub wymiankowego, po zakończeniu transakcji, jest zobowiązany dodać przed tematem słowo „USUůĂĺ”, jednocześnie nie usuwając oryginalnego tytułu. W przypadku ogłoszenia, wystarczy je zakończyć.

134.      Użytkownik, który kupił od drugiego Użytkownika przedmiot lub usługę, ma obowiązek, w terminie do 7 dni, uregulować ustaloną należność. W przypadku gdy to nie nastąpi, Użytkownik sprzedający ma prawo do anulowania tej transakcji. Zapis ten dotyczy zarówno sprzedaży jak i sprzedaży w formie aukcji.

135.      Każdorazowo obie strony transakcji kupna/sprzedaży lub wymiany są zobowiązane do wystawienia opinii Użytkownikowi, który brał w niej udział. Każdy z Użytkowników powinien posiadać odrębny temat opiniowy.

136.      Sprzedaż, aukcja i wymiana towarów i usług na Forum należy kwalifikować jako zaproszenie do składania ofert, nie jako stanowcze oferty. Oznacza to traktowanie sprzedaży, aukcji czy wymiany towarów i usług w kategoriach ogłoszenia i reklam, o których mówi art. 71 k.c. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. W związku z tym, takie zaproszenie do składania ofert nie ma waloru czynności prawnej a jest wyłącznie zawiadomieniem o gotowości do zawarcia oznaczonej umowy.

137.      Forum jest wyłącznie platformą wymiany informacji i nie może być stroną w transakcjach przeprowadzanych na Forum oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich przebieg.

138.      Jakiekolwiek działania, w szczególności aukcje charytatywne, muszą mieć podany numer konta na który darczyńcy mogą wpłacać pieniądze. Zabrania się jakichkolwiek zbiórek w gotówce lub naturze.

 

L. Reklama na forum

139.      Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w swoim Podpisie linki do własnych stron internetowych, w tym do prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych.

140.      Jeżeli Użytkownik lub osoba trzecia chciałaby zamieścić baner reklamowy na Forum, musi skontaktować się z Właścicielami Forum. Może to zrobić bezpośrednio lub poprzez Administratora Forum.

 

M.    Pliki cookies, logi i przekierowania

141.      Forum wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.

142.      Forum zbiera i wykorzystuje następujące dane zawarte w plikach logów: numer IP Użytkownika, nazwę hosta, dane dotyczące używanej przez Użytkownika przeglądarki, nazwę dostawcy usług internetowych, czas spędzony na Forum, adresy stron otwieranych za pośrednictwem Forum. Dział sklep zbiera informacje typu imie i nazwisko, adres e-mail czy adres dostarczenia zakupionego towaru; dane ze sklepu nie są udostępniane nigdzie więcej poza pocztą polską celem nadania przesyłki czy innej firmie kurierskiej.

143.      Forum utrzymuje się z reklam wyświetlanych na Forum. Część z reklamodawców może otrzymywać informacje z plików cookies i z logów dotyczących Użytkownika, któremu wyświetliła się dana reklama oraz w niektórych przypadkach o o zainstalowaniu dodatku Flash. Służy to wyłącznie dobierania reklam dostoswanych do lokalizacji i zainteresowań Użytkownika.

144.      Właściciele i Administratorzy Forum zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania plików cookie Dart.

145.      Użytkownik może wyłączyć pliki cookies na stronach Forum lub na stronach reklamodawców Forum przez ustawienia stosownej opcji w przeglądarce lub programie typu firewall ale czynność ta może spowodować znaczne utrudnienia lub wręcz uniemożliwienie korzystania z Forum.

146.      Jeżeli Użytkownik korzysta z linków zamieszczonych na Forum a linki te prowadzą do stron, które wymagają podania jakichkolwiek informacji osobowych, min. hasła, numery kont bankowych, kart kredytowych czy danych osobowych, musi zachować szczególną ostrożność, ze względu na możliwość wyłudzenia powyższych informacji przez podmioty nieuprawnione. W takim przypadku Użytkownik powinien upewnić się czy witryna posiada stosowne certyfikaty bezpieczeństwa oraz czy jest autentyczna.

 

N.     Zasady ochrony danych osobowych

147.      Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

i)     administratorem danych osobowych jest admin pickupklub.pl

ii)   dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Administratora danych i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

iii) Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

iv)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

148.      Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Taką wolę musi wyrazić pisemnie, kierując ją do Administratora Forum. Wycofanie swojej zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika na forum.

149.      Baza danych Forum jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zarejestrowana w zbiorze pod numerem księgi (w trakcie).

 

O. Postanowienia końcowe

150.      Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich treści publikowanych na Forum w jakiejkolwiek formie.

151.      Regulamin może być modyfikowany. O zmianach w regulaminie Administratorzy Forum będą powiadamiali Użytkowników komunikatem w Dziale „Ogłoszenia administracyjne”. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z każdym zamieszczonym komunikatem. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, może zrezygnować z korzystania z Forum. Brak takiej rezygnacji jest traktowane jako akceptacja wprowadzonych zmian.

152.      Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację Forum.

153.      Regulamin został stworzony przez Właścicieli i Administratorów Forum.

154.      Zabrania się kopiowania niniejszego regulaminu, zarówno w całości jak i fragmentami.

155.      Właściciele Forum i Administracja zastrzega sobie prawo do zamknięcia forum bez podania jakichkolwiek przyczyn.

 

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych podczas rejestracji i logowania na stronie http://www.pickupklub.pl. Nadmieniam, iż jestem świadomy przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratorów pickupklub, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

 
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Jeśli chcesz korzystać z forum musisz zaakceptować powyższeWarunki użytkowania.